Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Съобщение
12.09.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.75 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 163 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.(Обн., Дв, бр. 56 от 16.07.2019 г.)

Кметът на Община Априлци д-р Младен Пелов кани на 18.09.2019 г. (сряда) от 13.30 часа в заседателната зала   на Община Априлци местните ръководства на политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за изготвяне на предложение за съставите на Секционните избирателни комисии на територията на Община Априлци.

Участниците в консултациите следва да представят пълномощно от ръководството на съответната партия или коалиция .

 

 

ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"