Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Съобщение за инвестиционно намерение
12.08.2019
  Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение на Община Априлци: „Основен ремонт на ул. „Свинова поляна”, гр. Априлци”, кв. „Център” през кв. “Първовци” до и през кв. „Свинова поляна”, като трасето на същата започва от о.т. 62 по регулационния план на кв. „Център” и преминава през ПИ с идентификатори 52218.530.624, 52218.585.35, 52218.585.36, 52218.585.38, 52218.570.83, 52218.570.88, 52218.588.22, 52218.586.14, 52218.570.90, 52218.58/6.17, 52218.570.92, 52218.569.50, 52218.569.52, 52218.569.55, 52218.569.59, 52218.569.61, 52218.570.85, 52218.570.94, 52218.486.50, 52218.486.53, 52218.486.56, 52218.486.59, 52218.486.62, 52218.393.68, 52218.393.67, 52218.466.20, 52218.393.84, 52218.393.86, 52218.466.23, 52218.466.17, 52218.534.7, 52218.417.125, 52218.533.169, 52218.533.166, 52218.533.53, 52218.533.170, 52218.533.167, 52218.533.174, 52218.771.101 до 52218.533.171 по КККР на гр. Априлци, с обща дължина на трасето 2955.43 м.

 Обява заинтересованите лица и общественост- ТУК
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"