Български пощи
Новини и съобщения
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Априлци за 2018 г.
02.01.2018
/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
П О К А Н А


  Уважаеми съграждани,

  На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Априлци отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.
  По традиция приемането на бюджета на общината става след обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активно участие на граждани, местния бизнес, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководители на бюджетни звена.
  Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.
  Отправяме покана към вас заедно да обсъдим приоритетите на проекто-бюджета на общината за 2018 година.
  Очакваме вашите мнения, препоръки и становища.


Публичното обсъждане ще се проведе на 9 януари /вторник/ 2018 г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет Априлци.
Приложение: Проектобюджет за 2018 г. - МАКРОРАМКА
Инж. Димитър Кокошаров:...................…                  Д-р Младен Пелов:.............
Председател на Общински съвет Априлци                Кмет на Община Априлци
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"