Български пощи
Заповеди
Забрана на къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”
16.03.2017
Със Заповед № 97 от 17.03.2017 г. ма Кмета на Община Априлци е забранено къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”, преминаващи през територията на община Априлци, целогодишно.
При нарушения на заповедта, ще се съставят актове за установено административно нарушение от длъжностни лица, определени от Кмета на община Априлци.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"