Български пощи
Новини и съобщения
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2016 г.
06.06.2017
ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ЗА 2016 ГОДИНА
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2016 г., което ще се проведе на 13.06.2017 г./вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Априлци.
 ИНЖ. ДИМИТЪР КОКОШАРОВ
Председател на Общински съвет Априлци

Отчет приходи 31.12.2016 г.
Отчет разходи 31.12.2016 г.
Отчет инвестиционна програма 2016 г.
Отчет дълг 2016 г.
Отчет СЕС-РА
Отчет СЕС-КСФ
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"