Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
СЪОБЩЕНИЕ за инвестиционно предложение за ПИ 52218.548.614
21.09.2018

 СЪОБЩЕНИЕ

За изясняване на обществения интерес, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщаваме на гражданите, че в Община Априлци е постъпило инвестиционно предложение за „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на временна постройка – лятна кухня в поземлен имот с идентификатор по КККР 52218.548.614, УПИ I, кв. 86, /кв. Видима/, по плана на гр. Априлци, община Априлци” с възложител „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София, ул. „Цариградско шосе” № 159.

В срок от 14 дни от публикуването на съобщението, всички заинтересовани лица могат да получат достъп до информацията и да изразят становище в сградата на Община Априлци в гр.Априлци, ул. “Васил Левски” №109

Текст на Уведомлението и информацията

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"