Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Заповед отностно избирателна Секция № 002
16.10.2019

З А П О В Е Д

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с насрочените за 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове

  О П Р Е Д Е Л Я М:

  Една от избирателните секции на територията на община Априлци - Секция № 002 – кв. Острец, ул. „Цанко Дюстабанов” № 12 оборудвана със специална рампа, да бъде за гласуване на хора със затруднение в предвижването и увредено зрение.

Заявки за помощ при транспортиране до секцията в изборния ден, може да се направи всеки работен ден  до 25 октомври 2019 г. включително, на телефона и адреса на общинска администрация, както следва : тел. 06958 22 22, гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 109 – Общински център за информация и услуги на гражданите.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Априлци.

 

 С уважение,

 

Д-р Младен Пелов ...../П/.....

Кмет на Община Априлци                     

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"