Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява за инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни и торохранилище в поземлен имот 52218.414.18
23.10.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Изграждане на  селскостопанска сграда за отглеждане на животни и торохранилище на основание чл.2, ал. 2 от Наредба № 19 за застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им” в  поземлен имот 52218.414.18, находящ се в гр. Априлци, общ. Априлци, кв. „Център”, с възложител Стилиян Тодоров Петров – регистриран земеделски производител от гр. Априлци, кв.  „Център”, ул. „ Йонко Карагьозов” № 13.

Пълният текст на Обявата можете да видите ТУК

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"