Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
29.11.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „ Промяна предназначението на земеделска земя в размер на 1581 кв.м., представляваща поземлен имот с идетнтификатор 52218.817.38, в местност „Среден рът”, кв. Острец, гр. Априлци за изграждане на еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 250 кв.м.”, с възложител Емил Димитров Петков – гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” № 4, вх. Б, ап. 18

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  и Информация по чл.4 ал.3 от Наредбата за ОВОС
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"