Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Община Априлци – гр. Априлци търси да назначи служител на длъжност Специалист „Туризъм, култура и спорт”
03.12.2019
 


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Априлци – гр. Априлци
 
Търси да назначи служител на длъжност Специалист „Туризъм, култура и спорт”, при следните условия:
 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше, магистър (по възможност „Туризъм”);
 • минимален професионален опит – 2 години;
 • вид на правоотношението – трудово
 1. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативна уредба.
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 • заявление;
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено висше образование и допълнителна квалификация (ако има такава);
 • копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 1. Заявлението и документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на гражданите, гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, деловодство (І етаж), работно време 8:00 часа – 17:00 часа.
Телефон за контакт: 06958/2222


ИНЖ.ТИХОМИР КУКЕНСКИ ...../П/......
КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"