Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
15.01.2020

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Въвеждане на иновации при управление на ливадите и пасищата в района на Централна Стара планина и Предбалкана при условията на настъпващи климатични промени”, с възложител Оперативна група „Централен Балкан” – гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 113.

Обява до заинтересованите лица и общественост и информация по чл.4 , ал.3 от Наредбата за ОВОС

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"