Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложениe
13.05.2020

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Преустройство и разширение на съществуващата сграда № 52218.544.83.1 /жилищна сграда/ в къща за гости . находяща се в гр. Априлци, кв. Острец, мах. „Маришница”, с възложител „ЮНИОН ТУР” ООД – гр. Варна, р-н „Одесос”, ул. „Плиска” № 13.

Обява за обществеността

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"