Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
ЗАПОВЕД №249 от 25.06.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно поставяне на маски и спазване на други противоепидемични мерки в условията на извънредна ситуация
26.06.2020

   
На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ЗМСМА/, Заповед №РД-01-354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Априлци:
  2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.

 

  1. Културни и развлекателни мероприятия могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито.

 

  1. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички закрити обществени места (поликлиника, аптека, обществен транспорт, търговски обекти и други) е задължително. Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.

 

 

  1. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в Старчески дом „Ганка и Георги Събчеви“.

 

  1. Въвежда се временна организация на работата на общинска администрация. Гражданите ще бъдат обслужвани с поставена защитна маска и спазване на противоепидемичните мерки на гише „Информационен център“.

 

  1. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01- 353 от 22.06.2020 г.

 

     Настоящата заповед e валидна до отмяна на извънредната ситуация в страната, свързана с разпространението на COVID-19.

 

    Срокът и обхватът на мерките ще бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната, разпоредбите на МЗ и препоръките на РЗИ.

 

        Заповедта да се съобщи за сведение и изпълнение на заинтересованите длъжностни лица и кметските наместници в община Априлци.

 

               Копие от заповедта да се съобщи на началника на РУ – Троян.

 

  Заповедта да се публикува за сведение на обществеността на сайта на Община Априлци и др. информационни портали.

ЗАПОВЕД №249 от 25.06.2020 г. на кмета на Община Априлци, относно поставяне на маски и спазване на други противоепидемични мерки в условията на извънредна ситуация
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"