Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Община Априлци обявява 2 свободни работни места за длъжността „Доставчик”.
25.06.2020


Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа в Община Априлци“ – Компонент 3 BG05M9OP001-2.101 Община Априлци обявява 2 свободни работни места за длъжността „Доставчик”.

Наетият персонал ще извършва следните дейности: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите/. На лицата, които са ангажирани с посещения по домовете на потребителите ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

  • Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите се приемат от 25.06.2020 г. всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, Център за административно обслужване и информация, етаж 1. Телефон за контакт: 06958 2222 

  • Документи за кандидатстване.
  • Заявление по образец;
  • Автобиография;
  • Декларация за лични данни;
  • Копие от документи за завършено образование;
  • Документ за преминато обучение – удостоверение, сертификат - ако има такъв;
  • Насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда” гр. Троян – ако е приложимо;
  • Документ за самоличност /за справка/;

                                                                                                                               

Настоящата обява се публикува с цел набиране на персонал за преодоляване на последиците от коронавируса в община Априлци. Подборът на персонал за предоставяне на патронажните услуги ще се осъществи на база наличната информация за  квалификация и опит от автобиографиите на кандидатите за работа и заявена необходимост от лица на територията на общината.

Заявление по образец

Автобиография

Декларация за лични данни

 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"