Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на Директора на РЗИ Ловеч, в изпълнение на мерките за ограничаваане на разпространението на COVID-19
31.03.2020
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ЛОВЕЧ ЗАПОВЕД № РД-01-64 Ловеч, 31.03.2020г. На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и чл. 63, ал.2 от Закона за здравето, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение, усложняващата се епидемична обстановка в Република България, заповедите на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб за наличието на висок здравен риск и с цел гарантиране в по-голяма степен изискващите се противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в област Ловеч и Решение на Областния кризисен щаб по...

ОБЯВА Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
25.03.2020
ОБЯВА   Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с начална тръжна цена на дървесината в подотдел , описан в колона 25 /двадесет и пет/ по Опис-Приложение №1.               Обява за публичен търг Тръжни документи за участие Заповед за провеждане на търгОПИС ПРИЛОЖЕНИЕ №1   Допълнителна информация на тел. 06958 / 22 22  “Общински имоти”  

Агенцията по заетостта предлага нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица
24.03.2020
  Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Електронно управление" /ДА ЕУ/ предлагат нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица. Тя е реализирана от ДАЕУ на Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности"/„Безработица и насърчаване на заетостта", линкът към който е:https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment Новата услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път, които Агенцията по заетостта предлага на хората, за да не посещават офисите на бюрата по труда. Така те могат да си останат в къщи, да получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени контакти...

Преустановяване на транспортните връзки събота и неделя с обществен транспорт на пътници по линията Априлци-Троян, със заповед №121/23.03.2020 г. на кмета на община Априлци
23.03.2020
Заповед №121/23.03.2020 г. на кмета на община АприлциНа основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър- председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД- 01-124 от 13.03.2020 г. на Министър...

Заповеди на Министъра на здравеопазването, издадени на 20 и 22 март, касаещи COVID-19 на територията на страната
23.03.2020
ЗАПОВЕД РД-01-145/22.03.2020 г. „НАРЕЖДАМ:I. Допълвам Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 като допускам граждани на Турция и Република Северна Македония да преминават транзитно през територията на Република България с цел завръщане в държавата, в която живеят и пребивават. II. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директора на главна дирекция „Гранична полиция“ и регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.”   ЗАПОВЕД РД-01-144/22.03.2020 г. „НАРЕЖДАМ: I. Допълвам т.1, част 1 от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. като разпореждам в обектите за бързо...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"