Български пощи
Новини и съобщения

Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете
01.10.2018
  Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете Всеки обект, в който се отглеждат свине следва да има сключен с регистриран ветеринарен лекар договор за ветеринарномедицинско обслужване.Във всички обекти  е  забранено  изхранване  на кухненски  отпадъци.Какви са мерките за биосигурност, на  които трябва да отговарят  отделните обекти за отглеждане на свине и какво представляват те по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност:„Лично стопанство”/стопанство тип „заден двор” е отглеждане на животни в двор на къща (жилище), в която могат да се отглеждат до 5 броя свине за угояване за лични нужди (в този обект НЕ...

СЪОБЩЕНИЕ за инвестиционно предложение за ПИ 52218.548.614
21.09.2018
  СЪОБЩЕНИЕ За изясняване на обществения интерес, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщаваме на гражданите, че в Община Априлци е постъпило инвестиционно предложение за „Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на временна постройка – лятна кухня в поземлен имот с идентификатор по КККР 52218.548.614, УПИ I, кв. 86, /кв. Видима/, по плана на гр. Априлци, община Априлци” с възложител „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София, ул. „Цариградско шосе” № 159. В срок от 14 дни от публикуването на съобщението, всички заинтересовани лица могат да получат достъп до информацията и да изразят становище в сградата на Община Априлци в...

Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете
02.09.2018
  Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете на територията на Република България в предвид на регистрираната на 31.08.2018 г. от Националната референтна лаборатория инфекция с вируса на африканска чума при домашни свине, в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна. Сигналът за повишена заболеваемост в животновъден обект тип „заден двор“ e постъпил в БАБХ на 30.08.2018г. благодарение на разяснителната кампания за опасностите от АЧС, предприета от БАБХ Ще се набира актуална информация за стопанствата, отглеждащи малък брой животни – свине, за собствени нужди, така наречените тип „заден двор“. Това се налага тъй като в...

Старт на строителното/СМР изпълнение на одобрения от ПРСР/ДФЗ на МЗХГ проект за реновиране и ремонт на читалището в гр. Априлци, кв. Острец
31.08.2018
Уважаеми съграждани,Днес 31.08.2018 г. без да се чакат авансовите средства по одобрения от ПРСР/ДФЗ на МЗХГ по ПМ 7. 2. с ДОБФП № 11/14.03.2018 г. проект на НЧ "Бъдеще - 1894 Априлци" гр. Априлци, кв. Острец за реновиране и основен ремонт на читалището за 320 279,93 лв. с ДДС, официално стартираха строителните/СМР дейностите по проекта. Избраната чрез процедура по ЗОП и АОП строителна/СМР фирма "МОНИМЕКС" ЕООД гр. София, без да са  преведени   договорираните аванси, със свои сили и средства с  цел,  да се използват максимално благоприятните за строителство есенни дни, стартира СМР изпълнението на проекта.Избраната съгласно ЗОП фирма за Строителен...

„Да изчистим България ЗАЕДНО”
27.08.2018
Община Априлци се присъединява към инициативата на  БТВ „Да изчистим България ЗАЕДНО”и призовава всички организации и жители на територията на общината да се  включат в тазгодишната кампания, която ще се проведе на 15 септември 2018 г.Всеки един от нас може да бъде инициатор в тази кампания и да се погрижи за чистотата пред своя имот, градинката, речния бряг, на пространството до съседната сграда, детската площадка, зоните за отдих и спорт, туристическите пътеки и др. Начален час за стартиране на почистването 10,30ч. на 15 септември 2018г.За извозване на събраните отпадъци и за повече информация: тел. 06958/ 22 22 и 0882628300

Заповед за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на с. Велчево, с. Скандало, с. Драшкова поляна, общ. Априлци и град Априлци за стопанската 2018/2019 година
09.08.2018
  Със Заповед № РД-04-184 от 30.07.2018 г. на инж.ДИЯНА  РУСКОВА - Директор ОД ”Земеделие” Ловеч е определена комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на с. Велчево, с. Скандало, с. Драшкова поляна, общ. Априлци  и град Априлци за стопанската 2018/2019 година.ТУК можете да се запознаете със Заповед № РД-04-184 от 30.07.2018 г.Г Р А Ф И К за сключване на споразумения по чл.37в,ал1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"