Български пощи
Новини и съобщения

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдел 123 ”ш”
12.04.2018

Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 52218.545.95, 52218.545.96, 52218.45.97 и част от поземлен имот с идентификатор 52218.545.98
12.03.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 369Априлци, 12.03.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №93/09.03.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлени  имоти с идентификатори  52218.545.95, 52218.545.96, 52218.45.97 и част от поземлен имот с идентификатор 52218.545.98 по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Острец, строителен полигон „Боголонта”, област Ловеч, с който:1.1 От поземлен имот с идентификатор 52218.545.95 и част от поземлен имот с идентификатор 52218.545.96 да се обособи един самостоятелен...

Национална кампания "Великден за всеки"
09.03.2018
Под патронажа на омбудсмана на Република България се организира третото издание на Националната кампания „Великден за всеки“ Нека проявим съпричастност към тези, които имат най – голяма нужда да посрещнат достойно големия християнски празник - Великден. В голяма част от страната се събират дарения за трапезата на най – бедните хора, които обикновено са поколението на нашите родители. Разчитаме на Вас да се включите и подкрепите инициативата със средства, като по този начин дадете и личен пример за успешното реализиране на кампанията. Набират се парични средства и хранителни продукти, които заедно с доброволци ще бъдат раздадени в седмицата преди Великден на възрастните хора. Набраните...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.540.16
22.02.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 297Априлци, 22.02.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №66/20.02.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с идентификатор 52218.540.16, по кадастралната карта на  гр.Априлци, строителен полигон „Татарлиите”, област Ловеч, с който:От поземлен имот с  идентификатор  52218.539.20,  да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-540.16, по имотни граници, с предназначение  „За  жилищно строителство”, при спазване на изискванията за устройство...

Организация на движението nа 10.02.2018 г. в Община Априлци и гр.Априлци, във връзка с провеждане на празника на „Сланината и греяната ракия”
07.02.2018
Община Априлци уведомява всички граждани и гости на град Априлци, че във връзка с провеждане на 10.02.2018 г. на осмото издание на традиционният празник на „Сланината и греяната ракия” в Община Априлци и гр.Априлци се въвеждат ограничения в движението на МПС.Спира се движението на МПС в периода 10:00 ч. – 15:00 ч. по републикански път III – 607 от км 59 + 150 (кръстовище строителен хипермаркет „ЕРМИ”) до км 61 + 930 (мост кв.Зла река).Няма да бъдат спирани автобуси и микробуси пътуващи по редовни автобусни линии и автомобили със специален режим на движение.ОБХОДНИ МАРШРУТИ Маршрут:   Обходен маршрут: кв.Острец – кв.Видима Виж на картата...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.544.75
07.02.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 204Априлци, 07.02.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №41/06.02.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с идентификатор 52218.544.75 – застроен с жилищна и стопански сгради, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Острец, строителен полигон „Маришница”, област Ловеч , с което:От поземлен имот с идентификатор  52218.544.75 да се обособят два  самостоятелни  урегулирани поземлени имота - УПИ I-544.144 и УПИ II-544.145 , с...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"