Български пощи
Новини и съобщения

Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете
02.09.2018
  Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете на територията на Република България в предвид на регистрираната на 31.08.2018 г. от Националната референтна лаборатория инфекция с вируса на африканска чума при домашни свине, в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна. Сигналът за повишена заболеваемост в животновъден обект тип „заден двор“ e постъпил в БАБХ на 30.08.2018г. благодарение на разяснителната кампания за опасностите от АЧС, предприета от БАБХ Ще се набира актуална информация за стопанствата, отглеждащи малък брой животни – свине, за собствени нужди, така наречените тип „заден двор“. Това се налага тъй като в...

Старт на строителното/СМР изпълнение на одобрения от ПРСР/ДФЗ на МЗХГ проект за реновиране и ремонт на читалището в гр. Априлци, кв. Острец
31.08.2018
Уважаеми съграждани,Днес 31.08.2018 г. без да се чакат авансовите средства по одобрения от ПРСР/ДФЗ на МЗХГ по ПМ 7. 2. с ДОБФП № 11/14.03.2018 г. проект на НЧ "Бъдеще - 1894 Априлци" гр. Априлци, кв. Острец за реновиране и основен ремонт на читалището за 320 279,93 лв. с ДДС, официално стартираха строителните/СМР дейностите по проекта. Избраната чрез процедура по ЗОП и АОП строителна/СМР фирма "МОНИМЕКС" ЕООД гр. София, без да са  преведени   договорираните аванси, със свои сили и средства с  цел,  да се използват максимално благоприятните за строителство есенни дни, стартира СМР изпълнението на проекта.Избраната съгласно ЗОП фирма за Строителен...

„Да изчистим България ЗАЕДНО”
27.08.2018
Община Априлци се присъединява към инициативата на  БТВ „Да изчистим България ЗАЕДНО”и призовава всички организации и жители на територията на общината да се  включат в тазгодишната кампания, която ще се проведе на 15 септември 2018 г.Всеки един от нас може да бъде инициатор в тази кампания и да се погрижи за чистотата пред своя имот, градинката, речния бряг, на пространството до съседната сграда, детската площадка, зоните за отдих и спорт, туристическите пътеки и др. Начален час за стартиране на почистването 10,30ч. на 15 септември 2018г.За извозване на събраните отпадъци и за повече информация: тел. 06958/ 22 22 и 0882628300

Заповед за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на с. Велчево, с. Скандало, с. Драшкова поляна, общ. Априлци и град Априлци за стопанската 2018/2019 година
09.08.2018
  Със Заповед № РД-04-184 от 30.07.2018 г. на инж.ДИЯНА  РУСКОВА - Директор ОД ”Земеделие” Ловеч е определена комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на с. Велчево, с. Скандало, с. Драшкова поляна, общ. Априлци  и град Априлци за стопанската 2018/2019 година.ТУК можете да се запознаете със Заповед № РД-04-184 от 30.07.2018 г.Г Р А Ф И К за сключване на споразумения по чл.37в,ал1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Обява за обществеността на основание чл. 103, ал.4, т.2 от ЗООС, за инвестиционно предложение - "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци" от "Хидрострой България" ЕООД - гр. Силистра
03.08.2018
Обява за обществеността на основание чл. 103, ал.4, т.2 от ЗООС, за инвестиционно предложение - "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци" от "Хидрострой България" ЕООД - гр. Силистра

ПОКАНА за консултиране с местната общност по Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"
09.07.2018
ПОКАНА за консултиране с местната общност по Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,През юли 2018 г. Община Априлци ще кандидатства с Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на ПРСР 2014-2020 година, в тази връзка Община Априлци кани всички заинтересованите страни, да...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"