Български пощи
FastPay
Общински съвет

 Архив Решения на Общински съвет - Априлци, мандат 2007 г. - 2011 г.
 Архив Решения на Общински съвет - Априлци, мандат 2011 г. - 2015 г.
 Архив на Решения на Общински съвет - Априлци, мандат 2015 - 2019 г.

 Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет Априлци - мандат 2019 - 2023г.
 Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - мандат 2019 - 2023г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет Априлци
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"