Старт на строителното/СМР изпълнение на одобрения от ПРСР/ДФЗ на МЗХГ проект за реновиране и ремонт на читалището в гр. Априлци, кв. Острец

Дата на публикуване: 31.08.2018 00:00
Уважаеми съграждани,

Днес 31.08.2018 г. без да се чакат авансовите средства по одобрения от ПРСР/ДФЗ на МЗХГ по ПМ 7. 2. с ДОБФП № 11/14.03.2018 г. проект на НЧ "Бъдеще - 1894 Априлци" гр. Априлци, кв. Острец за реновиране и основен ремонт на читалището за 320 279,93 лв. с ДДС, официално стартираха строителните/СМР дейностите по проекта. Избраната чрез процедура по ЗОП и АОП строителна/СМР фирма "МОНИМЕКС" ЕООД гр. София, без да са  преведени   договорираните аванси, със свои сили и средства с  цел,  да се използват максимално благоприятните за строителство есенни дни, стартира СМР изпълнението на проекта.
Избраната съгласно ЗОП фирма за Строителен надзор/СН "ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД гр. София, спазвайки ЗУТ и строителните закони и нормативи, с разрешението от ДНСК Ловеч и информирането на офисите на ПРСР/ДФЗ в Ловеч и Плевен, издаде Акт образец 2 за старта на СМР.
Да благодарим на кмета на Община Априлци д-р Младен Пелов за оказаното съдействие и подкрепа във връзка с  реализирането и изпълнението на проекта!
Да благодарим  за  съдействието   на Консултанска  група „ЦИПРО” гр. София  с  ръководител  Георги  С Т А М А Т О В !
Да пожелаем успех на строителите и завършване в срок и с най-високо качество на СМР по ремонта и реновирането на нашето читалище!
С уважение: Ганка Василева Ц В Е Т К О В А
Председател на Народно читалище – Бъдеще – 1894 - Априлци

Публикуваме снимки от старта на СМР на НЧ-Бъдеще -1894- Априлци
Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: