Заповед № 281-16.08.2019 г. за изработване на проект за ПУП –ПЗР за ПИ 52218.544.71 – стр.полигон „Маришница”

Дата на публикуване: 17.08.2019 11:40

Със Заповед № 281-16.08.2019 г. на Кмета на Община Априлци  допуснато изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване и регулация за Поземлен имот с иентификатор 52218.544.71 в стр.полигон „Маришница”

С пълният текст на Заповед № 281-16.08.2019 г. на Кмета на Община Априлци, можете да се запознаете ТУК !!!

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: