Заповед № 380 от 22.10.2019 г. на Кмета на Община Априлци

Дата на публикуване: 22.10.2019 11:50На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление местната администрация, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 163/16.07.2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.Работни групи и маршрути на 26.10.2019 година за предаване изборните книжа и технически пособия на СИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г., както следва:
Тръгване от гр. Априлци, кв. Център – кв. Острец – кв. Видима – кв. Зла река – с. Скандалото – с. Велчево – с. Драшкова поляна
Секция 110200008 – 13,30 ч. – 14,00 ч.
Секция 110200001 – 14,00 ч. – 14,30 ч.
Секция 110200002 – 14,40 ч. – 15,10 ч.
Секция 110200003 – 15,20 ч. – 15,50 ч.
Секция 110200004 – 16,00 ч. – 16,30 ч.
Секция 110200005 – 16,40 ч. – 17,10 ч.
Секция 110200006 – 17,20 ч. – 17,50 ч.
Секция 110200007 – 18,00 ч. – 18,30 ч.
Отг: Ваня Иванова – Секретар на община Априлци
Мариета Илева-Кукенска – гл. специалист „ГРАО и ВО”
Михаил Михайлов - гл. експерт „Обществен ред и сигурност”
Извозването да стане с автомобил „РЕНО” с рег.№ ОВ 1239 ВМ и автомобил „ПЕЖО” ОВ 5992 АТ.
Шофьор: Михаил Михайлов - гл. експерт „Обществен ред и сигурност”
Марин Мариновшофьор от 14,00 ч. до приключване на извозването.
Охрана – автомобил „ЛАДА НИВА” с рег. № ОВ 21 35 АТ – Милко Стайков – Началник Участък – гр. Априлци.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Априлци.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ …./П/……
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: