Обявление за отчуждаване на имоти-частна собственост

Дата на публикуване: 11.06.2021 14:10

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

 Община Априлци - Обявление за предстоящо отчуждаване на част от имоти частна собственост, находящи се в землището на град Априлци , община Априлци, за изграждане на улица „Свинова поляна”, съгласно ПУП – ПУР и ОУП

На основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост

Уведомявам

Всички собственици на имоти, засегнати от изграждането на улица „Свинова поляна”, съгласно ПУП – ПУР на улицата и ОУП на Община Априлци, че е открита процедура по принудително отчуждаване по реда на глава III от ЗОС за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин за изграждане на улица: „Свинова поляна“ – общински обект от първостепенно значение въз основа на влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 576 от 12.07.2019 г. на ОбС -  Априлци, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, съгласно чл.21, ал. от ЗОС, както следва:

Поземлен имот с идентификатор /вид и местонахождение/

Площ в кв.м.

Засегната площ в кв.м.

Собственик / собственици

Размер на дължимото обезщетение в лв.

52218.417.31, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1999

41

Мичо Първов Първовски

141.00

52218.417.26, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2000

15

Марко Иванов Първовски

50.00

52218.533.173, ТПТ”Урбанизирана”,  гр.Априлци

9836

92

Бонка Николова Михова

1803.00

52218.533.55, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

622

8

Бонка Николова Михова

154.00

52218.417.126, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1525

43

Бонка Николова Михова

144.00

52218.417.72, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1201

25

Яким Иванов Табаков

84.00

52218.417.130, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2559

64

Яким Иванов Табаков

215.00

52218.533.81, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

393

22

Гена Първова Славейкова

423.00

52218.533.80, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

684

5

Гена Първова Славейкова

96.00

52218.533.167, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

12

12

Марин Пенков Маринов

231.00

52218.533.165, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

2616

54

Марин Пенков Маринов

1038.00

52218.471.101, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

4

4

„Априлци Инвест” АД

13.00

52218.570.3, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

1346

15

„Априлци Инвест” АД

297.00

52218.471.100, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

3291

35

„Априлци Инвест” АД

117.00

52218.533.168, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

903

23

Бонка Иванова Василева

442.00

52218.533.54, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

714

75

Мариета Василева Василева

1441.00

52218.533.62, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

429

17

Цонка Стойкова Маркова, Михаил Стойков Марков

327.00

52218.569.12, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1325

35

Димитър Кирилов Кокошаров

167.00

52218.471.98, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

522

18

Димитър Кирилов Кокошаров, Ана Стефанова Нанкова

60.00

52218.533.142, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

1998

3

Събчо Петков Радионов

58.00

52218.533.10, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

2900

14

Мънко Николов Колев

274.00

52218.466.24, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

8

8

Мария Стойчева Иванова

38.00

52218.466.22, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

4893

32

Мария Стойчева Иванова

152.00

52218.466.23, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

61

61

Мария Стойчева Иванова

290.00

52218.393.28, ТПТ”Горска”, гр.Априлци

300

23

Тодор Пенков Маринов

292.00

52218.393.84, ТПТ”Горска”, гр.Априлци

18

18

Иван Вълков Василев

209.00

52218.393.78, ТПТ”Горска”, гр.Априлци

1555

45

Иван Вълков Василев

776.00

52218.393.78, ТПТ”Горска”, гр.Априлци

1555

39

Иван Вълков Василев

500.00

52218.393.34, ТПТ”Горска”, гр.Априлци

1142

28

Иван Вълков Василев

325.00

52218.465.11, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1689

21

Бона Тотева Бояджиева

97.00

52218.465.1, ТПТ”Горска”, гр.Априлци

2753

4

Бона Тотева Бояджиева

46.00

52218.534.71, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

1253

3

Бона Тотева Бояджиева

59.00

52218.534.71, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

1253

26

Бона Тотева Бояджиева

500.00

52218.466.27, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

7051

164

Бона Тотева Бояджиева

743.00

52218.534.11, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

2166

5

„АПРИ ГРУП” ООД

98.00

52218.534.11, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

2166

15

„АПРИ ГРУП” ООД

294.00

52218.534.8, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

504

4

Иванка Иванова Кънкова

78.00

52218.534.20, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

708

11

Рада Петрова Христова

216.00

52218.585.44, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

502

2

Христина Данева Христова

39.00

52218.585.10, ТПТ”Горска”, гр.Априлци

1205

68

Слава Данева Данева-Йонкова, Христина Данева Христова

1665.00

52218.570.87, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1094

38

Стефан Минков Стоев

172.00

52218.570.83, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

7

7

Стефан Минков Стоев

32.00

52218.570.88, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

14

14

Стефан Минков Стоев

64.00

52218.570.89, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1474

21

Стефан Иванов Пъровски

100.00

52218.570.90, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

17

17

Стефан Иванов Пъровски

81.00

52218.570.6, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

3434

6

ЕТ „ДАМС- Десислава Иванова”

115.00

52218.570.8, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

687

15

Нешо Стефанов Нешев

71.00

52218.570.21, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

940

7

Милка Георгиева Михайлова

33.00

52218.570.22, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

996

17

Пенко Георгиев Бояджиев

81.00

52218.570.28, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

1511

24

Слави Красинов Павлов

461.00

52218.569.23, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

218

27

Стефан Христов Стойчев

122.00

52218.570.92, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

10

10

Стефан Христов Стойчев

47.00

52218.570.91, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1579

30

Стефан Христов Стойчев

143.00

52218.586.16, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

8133

63

Стефан Иванов Бакърджиев, Ирина Иванова Бляхова

300.00

52218.570.36, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2379

4

Стефан Иванов Бакърджиев, Ирина Иванова Бляхова

19.00

52218.570.36, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2379

21

Стефан Иванов Бакърджиев, Ирина Иванова Бляхова

100.00

52218.569.51, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2698

52

Ботьо Пенков Бързаков

247.00

52218.569.50, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

9

9

Ботьо Пенков Бързаков

43.00

52218.569.52, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

15

15

Ботьо Пенков Бързаков

71.00

52218.569.56, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2788

51

Дончо Петров Пачников

243.00

52218.569.55, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

24

24

Дончо Петров Пачников

114.00

52218.569.59, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

26

26

Ирина Пенкова Нанкова

124.00

52218.569.60, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1365

39

Ирина Пенкова Нанкова

186.00

52218.569.16, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2630

80

Ботю Стефанов Йонков, Христина Стефанова Раева

380.00

52218.569.20, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

3995

58

Станка Велчева Кръчмарова

276.00

52218.569.21, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1636

24

Димитър Георгиев Георгиев

114.00

52218.569.23, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

218

27

Стефан Христов Стойчев

122.00

52218.486.61, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

842

102

Мичо Стойков Бояджиев

471.00

52218.486.62, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

214

214

Мичо Стойков Бояджиев

989.00

52218.486.61, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

842

21

Мичо Стойков Бояджиев

97.00

52218.486.63, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

118

62

Мичо Стойков Бояджиев

286.00

52218.486.63, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

118

56

Мичо Стойков Бояджиев

258.00

52218.486.59, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

76

76

Сава Минков Стоев

396.00

52218.486.60, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

54

28

Сава Минков Стоев

146.00

52218.486.60, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

54

26

Сава Минков Стоев

136.00

52218.486.58, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

693

16

Сава Минков Стоев

83.00

52218.570.29, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2858

45

Христо Георгиев Бояджиев

214.00

52218.569.22, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

1133

60

Христо Георгиев Бояджиев

285.00

52218.393.68, ТПТ”Горска”, гр.Априлци

31

18

Христо Георгиев Бояджиев

312.00

52218.588.22, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

10

10

Девически манастир

47.00

52218.588.23, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2604

40

Девически манастир

190.00

52218.586.4, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

3016

17

Стефан Иванов Пъровски

81.00

52218.586.14, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

18

18

Стефан Иванов Пъровски

86.00

52218.586.15, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

5835

102

Стефан Иванов Пъровски

485.00

52218.586.2, ТПТ”Земеделска”, гр.Априлци

2767

6

Христо Събчев Радионов

29.00

52218.530.739, ТПТ”Урбанизирана”, гр.Априлци

670

16

„ЯВОР-97” ЕООД

323.00

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневници, в интернет страницата на Община Априлци и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Априлци.

Настоящото обявление е валидно за срок от един месец от датата на публикуването му.

Наименование Брой тегления
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.pdf 3 Изтегли

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)