Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Дата на публикуване: 27.08.2013 11:01


 
„Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура в община Априлци чрез изграждане на съоръжения и места за спорт, отдих и развлечение „

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”.

Конкретните цели на проекта са:
Да се развие  местния туристически продукт и да се допълни с  възможности за културно-исторически туризъм – туристическа пътека “Кръста” се намира в близост до Гробищна църква “Света Параскева”, която е национален паметник на културата и до Девически манастир “Св. Троица” – известен с канонизирането на убитите по време на Априлското новоселско въстание монахини;

Обект: кв. Център
Дейностите по проекта включват:
  • Доставка на оборудване на туристическа пътека „Кръста”: Монтаж на соларни лампи; Монтаж на информационни и експозиционни табла и указателни табели; Монтаж на парково оборудване (беседки, пейки, кошчета за смет, детски съоръжения);
  • Доставка на обзавеждане и оборудване на Информационно – туристически център

Бюджет на проекта: 153 036.00 лв. без ДДС

Продължителност на проекта: 2012 г. – 2014 г.

Реализацията на проекта ще съчетае мерки за подобряване на туристическата инфраструктура с възможност за по – добра туристическа реклама. По бърз и достъпен начин ще се осигурява всеобхватна информация за туристическото предлагане на територията на общината.

„Поставяне на информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути в община Априлци, обособяване  на места за отдих и почивка „

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”.
Конкретните цели на проекта са:

Подобряване на туристическата инфраструктура чрез поставяне на информационни табла и пътепоказатели, улесняващи достъпа до туристически маршрути и атракции в общината – еко – пътеки, туристически пътеки, обекти на културно-историческия туризъм, информационен център. Създаване на благоприятни условия за развитие на устойчив туризъм чрез подобряване информационното обслужване, подобряване качеството на публичните услуги.
Обект: територията на община Априлци

Дейностите по проекта включват:
Доставка и монтаж на информационни табла – табели и билбордове със соларно осветление на четирите входа на община Априлци, на центровете на кварталите на града и селата, до атрактивното вековно дърво в с. Велчево, на пътни разклони към кварталите на общината. До местата на поставяне на табелите  ще се монтират пейки и кошчета за смет, като по този начин ще се обособят малки зони за отдих на туристите.
Бюджет на проекта: 75 294.56 лв. без ДДС

Продължителност на проекта: 2013 – 2015г.
Поставянето на табелите и билбордовете ще доведе до бързо и лесно ориентиране и получаване на точна информация за еко – и туристическите пътеки, атракции, занаятчийски базар, музей, културно – историческите забележителности и разстоянието до съответната туристическа атракция.„Развитие на интегриран селски туризъм в община Априлци. Изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима и създаване на посетителски демонстрационен център „

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”.    Конкретните цели на проекта са: Да се подобри архитектурния облик на гр.Априлци; да се повиши привлекателността на града, включен в проекта в социално – културно и икономическо отношение, като се създадат предпоставки за здравословна жизнена среда, равен достъп до инфраструктури, здраве, култури и знание; създаване на благоприятни условия, стабилизиращи местната икономика и водещи до балансирано и устойчиво развитие; подобряване качеството на публичните услуги и на жизнената среда на населението от общината; превръщане на общината в предпочитана туристическа дестинация;

    Обект: кв. Острец – кв. Видима, Народно читалище „Светлина – 1895” – кв. Център

Дейностите по проекта включват:
1.    Колоездачна пътека
•    Изкопни работи;
•    Изграждане на отводнителни съоръжения;
•    Поналагане на настилка с несортиран трошен камък;
•    Изсичане на крайпътни храсти;
•    Монтаж на дървени предпазни парапети;
2.    Посетителски демонстрационен център
•    Ремонт на стени;
•    Ремонт на врати;
•    Подмяна на подова настилка;
•    Монтаж на климатик;
•    Монтаж на санитарен комплекс;
•    Оборудване (мултимедиен проектор, лаптоп, компютър, скенер, лекторска катедра за презентации, посетителски столове, етажерки, изложбени витрини и др.)

Бюджет на проекта: 253 240.00 лв. без ДДС
Продължителност на проекта: 2011 г. – 2013 г.

Изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима и създаване на посетителски демонстрационен център в община Априлци ще допринесе за бъдещото развитие, обособяваща го като социално-културна и туристическа дестинация. Превръщането на града в притегателно място за работа и живот, ще ускори процесите на развитие на местната икономика и ще спомогне за задържане на човешкия капитал.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)