ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022

Дата на публикуване: 11.08.2022 09:50

Заповед 359/29.09.2022 г. относно забрана за продажба на алкохол на територията на Община Априлци

Заповед 310/30.08.2022 г. относно  Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Априлци


Заповед 311/30.08.2022 г. относно  -Места за провеждане на информационно - разяснителната кампания

ЗАПОВЕД № 282/09.08.2022 г. на кмета на Община Априлци относно местата за обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД № 283/09.08.2022 г. на кмета на Община Априлци относно образуване на избирателни секции

__________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

 

Промяна местоположението на секция № 110200005 в село Скандалото, община Априлци

 

Избирателна секция № 110200005 е преместена на ул. „Главна“ № 33 – бивш хранителен магазин – с. Скандалото.

__________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ относно Заявления за гласуване в избори за народно събрание на 02 октомври 2022 година

__________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ  ЗА ИЗБОРИ НА 02.10.2022 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.


__________________________________________________

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

 

 

            Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени с Указ № 213 от 01.08.2022 г. за разпускане на 47-то Народно събрание на 02 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Решение № 17-НС от 18.08.2022 г. на Районна избирателна комисия Ловеч, Ви каним на 23.08.2022 г./вторник/ в 13.00 ч. в залата на ОбС – Априлци намираща се на втория етаж на сградата на Общинска администрация – Априлци, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Априлци.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 9 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия при консултациите участващите партии и коалиции представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лица;
  1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  2. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  3. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

 

С Решение № 17-НС от 18.08.2022 г. на Районна избирателна комисия Ловеч са определени броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Априлци при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.Наименование Брой тегления
Заповед 359-29-09-2022-zabrana-za-prodajba na alcohol.pdf 14 Изтегли документ с име "Заповед 359-29-09-2022-zabrana-za-prodajba na alcohol.pdf"
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.docx 19 Изтегли документ с име "СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.docx"
Заповед 310 - Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Априлци.docx 447 Изтегли документ с име "Заповед 310 - Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Априлци.docx"
Заповед 311 -Места за провеждане на информационно - разяснителната.docx 249 Изтегли документ с име "Заповед 311 -Места за провеждане на информационно - разяснителната.docx"
СПИСЪЦИ ИЗБОРИ 02.10.2022.xt.docx 362 Изтегли документ с име "СПИСЪЦИ ИЗБОРИ 02.10.2022.xt.docx"
СЪОБЩЕНИЕ относно Заявления за гласуване в избори за народно събрание на 02 октомври 2022 година.docx 164 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ относно Заявления за гласуване в избори за народно събрание на 02 октомври 2022 година.docx"
Заповед 282-09-08-2022.docx 98 Изтегли документ с име "Заповед 282-09-08-2022.docx"
Заповед 283-09-08-2022.docx 275 Изтегли документ с име "Заповед 283-09-08-2022.docx"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: