Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
ВАЖНИ СРОКОВЕ И ДАТИ ПО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
10.07.2019
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ “
гр. Априлци, обл. Ловеч, ул.”Васил Левски” № 83
тел: 06958 - 23 33 ;32-73, e-mail : su.v.levski@gmail.com


ВАЖНИ СРОКОВЕ И ДАТИ ПО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Етапи на класиране

Първи етап

Втори етап

Трети етап

Подаване на документи за участие в приема

3 – 5 юли 2019 г.

до 16 юли 2019 г.

24 – 25 юли 2019 г.

Обявяване на резултатите

до 11 юли 2019 г.

до 18 юли 2019 г.

до 29 юли 2019 г.

Записване на ученици след класирането

до 16 юли 2019 г.

22 юли 2019 г.

31 юли 2019 г.

Попълване на незаетите места:  след трети етап на класиране с подаване на заявление в училището:  от 02.08 до 10.09.2019 г.Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"