Български пощи
FastPay
ГРАФИК на постоянните комисии и редовните заседания
                                                                                       
                                                                                        Месец Oктомври 2020г.
20.10.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
29.10.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.     

                                                                                       Месец Септември 2020г.
15.09.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
15.09.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:45ч.

24.09.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                                                     

                                                                                         Месец Aвгуст 2020г.
07.08.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 08:00ч. 
18.08.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
19.08.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 17:30ч.   

27.08.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.     
                                       

                                                                                          Месец Юли 2020г.

21.07.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
30.07.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.       

                                                                                      Месец Юни 2020г.
16.06.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
25.06.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.   
                                                                                 
                                                                                   
                                                                                      Месец Maй 2020г.
12.05.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
19.05.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
28.05.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.   

                                                                                        М
есец Април 2020г.
21.04.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
30.04.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.   


                                                                                         Месец Maрт 2020г.
05.03.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
17.03.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
26.03.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                                                             

                                                                                      Месец Февруари 2020г.
05.02.2020г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
18.02.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.02.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.

                                                                                       Месец Януари 2020г.
20.01.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.01.2020г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.

30.01.2020г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
                                             
                                                                                       Месец Декември 2019г.
17.12.2019г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.12.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 

                                                                                        Месец Ноември 2019г.
07.11.2019г. - Заседание за избор на Председател на Общински съвет - 17:00ч.

11.11.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:00ч. 
11.11.2019г. - Заседание на Временната комисия  към Общински съвет – Априлци - 14:00ч.
19.11.2019г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
19.11.2019г. - Заседание на Временната комисия  към Общински съвет – Априлци - 15:00ч.

28.11.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 

                                                                                        Месец Oктомври 2019г.  
17.10.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч. 
    
                                                                                       Месец Септември 2019г.
  

17.09.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
26.09.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
 

    
                                                                                       Месец Aвгуст 2019г.  
15.08.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.    
20.08.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
29.08.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
 


                                                                                           Месец Юли 2019г.  

12.07.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци - 16:00ч.    
16.07.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
25.07.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
 
  
                                                      
                                                                             
                                                                                     Месец Юни 2019г.  
18.06.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
27.06.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
    
                                                      

                                                                                         Месец Maй 2019г.  

21.05.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
30.05.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
    
                                                   

                                                                                        Месец Април 2019г.  

16.04.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
25.04.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
     
                                                   

                                                                                           Месец Март 2019г.  
19.03.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
28.03.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.


                                                                                  Месец Февруари 2019г.  
19.02.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30ч.
28.02.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.                                                                                   Месец Януари 2019г.  
22.01.2019г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
22.01.2019г. - Съвместно заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 15:30 ч.
31.01.2019г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

01.02.2019г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци- 13:30 ч.

                                                                                 Месец Декември 2018г.  
18.12.2018г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.12.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.                                                                                    Месец Ноември 2018г.  
05.11.2018г. -  Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
05.11.2018г. -  Извънредно заседание на ОбС Априлци - 14:30ч.
20.11.2018г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
29.11.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.                                                                                   Месец Oктомври 2018г.  
16.10.2018г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
25.10.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

25.10.2018г. - Заседание на Постоянна комисия "Комисия за противодействие на корупцията" - 15:00ч.


                                                                                      Месец Септември 2018 г.
11.09.2018г. -  Извънредно заседание на ОбС Априлци - 13:30ч.
18.09.2018г. -  Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.09.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                                     Месец Aвгуст 2018 г.
21.08.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
30.08.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.                                                                                     Месец Юли 2018 г.
17.07.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
26.07.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

       

                                                                                           Месец Юни 2018 г.
19.06.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
28.06.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                                           Месец Май 2018 г.

22.05.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
31.05.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

 
                                                                                        Месец Април 2018 г.
19.04.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
26.04.2018 г. -
 Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч


                                                                                       Месец Февруари 2018 г.
15.02.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                                         Месец Януари 2018 г.
16.01.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
25.01.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч
23.01.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 14:30 ч
30.01.2018 г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци- 13:30 ч


                                                                                         месец Ноември 2017 г.
14.11.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
23.11.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч


                                                                                        месец Октомври 2017 г.
09.10.2017 г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци-13:30 ч.
17.10.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
26.10.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                                      месец Септември 2017 г.
19.09.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
28.09.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                                        месец Август 2017 г.
22.08.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
31.08.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.

                                                                                        месец Юли 2017 г.
18.07.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.07.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                                       месец Юни 2017 г.
20.06.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
29.06.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                                       месец МАЙ 2017 г.
16.05.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
25.05.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.


                                                                                      месец АПРИЛ 2017 г.
18.04.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.04.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"