Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Фирми събиращи масово разпространени отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Троян – Априлци
15.12.2016
Фирми събиращи масово разпространени отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Троян – Априлци
„Масово разпространени отпадъци” – са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление. В таза група попадат: излезли от употреба автомобили, старите електрически и електронни уреди, акумулатори, батерии, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти. Тези отпадъци или части от тях са опасни за здравето на хората, растенията и животните. Затова е необходимо да се продават, предават или сменят само във фирми, притежаващи разрешителен документ от компетентните институции – Регионалната инспекция по околна среда и водите или Министерството на околната среда и водите.
Информация за регистрираните фирми за събиране на различни видове опасни отпадъци, уреди и оборудване с опасни части от тях на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Троян – Априлци, може да намерите в приложения файл ТУК.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"