Български пощи
FastPay
Профил на купувача
Поправка в Срока за получаване на оферти Обществена поръчка: Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г.
26.08.2018

Уважаеми Дами и господа,

Информираме Ви, че с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е прменен Срока за получаване на оферти Обществена поръчка: Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г.
Новият срок за получаване на оферти за участие е 13.09.2018 г. /Четвъртък/, 16:30 часа

Пълният текст на Решение № 282 от 24.08.2018 г. ТУК

 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"