ПРОТОКОЛ № 5/ 02.06.2021 г. от заседание на Общинска комисия по безопасност на движението към община Априлци

Дата на публикуване: 09.06.2021 11:49

На основание Заповед № 187 / 17.05.2021г. на Кмет община Априлци на 02.06.2021г. от 14.00 часа се проведе заседание на Общинска комисия по безопасност на движението към община Априлци. На заседанието се взеха решения, както следва:

  1. Да бъде поставен пътен знак Б2/Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство/, на кръстовището на ул. „Топола" и ул. „Русалийски проход";
  2. На писмо с вх. № 711/16.04.2021г. от Кметски наместник на с. Скандало, до Кмет на община Априлци , не се разрешава да бъде поставен пътен знак „Внимание деца! Намали скоростта!" на посочения участък на път III - 607 от Републиканската пътна мрежа, поради наличието на други пътни знаци, които ограничават скоростта;
  3. На постъпила молба с вх. N9 627/18.05.2021г. до Кмет на община Априлци от група граждани ,живеещи на ул. „Пръскалска" в гр. Априлци, кв. „Видима", не се разрешава да бъдат построени поне две пътни съоръжения - „Повдигната пешеходна пътека" на посочената улица поради не отговарящи на изискванията на Наредба N9 РД -02-20-10/05.07.2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях /ДВ. Бр. 56 от 2012г./

Решенията влизат в сила от 07.06.2021г.

ПРОТОКОЛ № 5/ 02.06.2021 г. от заседание на Общинска комисия по безопасност на движението към община Априлци


Наименование Брой тегления
ПРОТОКОЛ № 5 02.06.2021 г. от заседание на Общинска комисия по безопасност на движението към община Априлци.pdf 6 Изтегли

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)