Общински съвет

Дата на публикуване: 08.01.2015 07:15


 Архив Решения на Общински съвет - Априлци, мандат 2007 г. - 2011 г.
 Архив Решения на Общински съвет - Априлци, мандат 2011 г. - 2015 г.
 Архив на Решения на Общински съвет - Априлци, мандат 2015 - 2019 г.

 Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет Априлци - мандат 2019 - 2023г.
 Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - мандат 2019 - 2023г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: