Екология

Дата на публикуване: 01.02.2018 08:38

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018г.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Период на действие: 2015 г. – 2020 г.
Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци - Актуализирана през 2017 г.
Окончателен доклад “Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Априлци“
 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
 Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост
Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Фирми събиращи масово разпространени отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Троян – Априлци

Проект за проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система за управление на отпадъците

Можете да кажете на кучето си всичко ... освен сбогом 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ , КМЕТОВЕТЕ НА ТРОЯН И АПРИЛЦИ ОТКРИХА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение „Пристрояване за разширение на производствена сграда – цех за навиване на пружини”

"Да предадем старите си дрехи!"

 

 


Наименование Брой тегления
Всичко за вашето куче.pdf 215 Изтегли

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)