За чиста околна среда 2013

Дата на публикуване: 28.08.2013 12:13


„Изграждане на зона за отдих в Община Априлци – почистване на терен и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г. в кв. „Острец” – ПИ 52218.546.113 – гр. Априлци”

Проектът е финансиран по Националния конкурс на МОСВ и ПУДООС „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013” на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Основната цел на проекта е създаване на чиста, красива околна и селищна среда и предпоставка за приобщаване на гражданите и децата към „зелената идея”, затвърждаване на умения и желание за опазване на околна среда в подрастващите чрез изграждане на площадка за игра, развитие на еко – туризма в община Априлци.

Терените, включени в проекта са три и са разположени в централната част на кв. „Острец”. Съдържанието на проекта включва цялостното почистване на замърсените площи от отпадъци. На два от обектите ще се извърши цялостно почистване на от отпадъци, чрез доброволен труд от живущите в района граждани и родители на деца в гр. Априлци. Третият обект е почистен и озеленен, поставени са кошчета за отпадъци и ще бъде създадена зона за отдих и детска площадка за игра на децата.

Съоръженията за игра и парковото оборудване включват:
•    Комбинирано съоръжение
•    Детска беседка
•    Двойна люлка
•    Клатушка с пружина
•    Катерушка
•    Пейка – 2 бр.
•    Кош за отпадъци – 2 бр.
•    Информационна табела
•    Метална ограда

Бюджет на проекта: 9 976.80 лв. с вкл. ДДС.
Продължителност на проекта: 22.04.2013 г. – 31.10.2013 г.
Посредством включените в проекта работи ще се прекрати образуването на локални замърсявания на посочените обекти в община Априлци.
Община Априлци призовава всички граждани и гости на общината да пазят детските съоръжения, за да може децата ни да се забавляват и играят безопасно!
 ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ В КВ.ОСТРЕЦ 

„Изграждане на зона за отдих в Община Априлци – почистване на терен и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г. в кв. „Видима” – ПИ 52218.547.442 – гр. Априлци”

Проектът е финансиран по Националния конкурс на МОСВ и ПУДООС „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013” на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Основната цел на проекта е създаване на чиста, красива околна и селищна среда и предпоставка за приобщаване на гражданите и децата към „зелената идея”, затвърждаване на умения и желание за опазване на околна среда в подрастващите чрез изграждане на площадка за игра, развитие на еко – туризма в община Априлци.

Терените, включени в проекта са два и са разположени в централната част на кв. „Видима”. Съдържанието на проекта включва цялостното почистване на замърсените площи от отпадъци. На единия от обектите ще се извърши цялостно почистване на от отпадъци, чрез доброволен труд от живущите в района граждани и родители на деца в гр. Априлци. Вторият обект е почистен и озеленен, поставени са кошчета за отпадъци и ще бъде създадена зона за отдих и детска площадка за игра на децата.

Съоръженията за игра и парковото оборудване включват:
•    Комбинирано съоръжение
•    Детска беседка
•    Двойна люлка
•    Клатушка с пружина
•    Катерушка
•    Пейка – 2 бр.
•    Кош за отпадъци – 2 бр.
•    Информационна табела
•    Метална ограда

Бюджет на проекта: 9 976.80 лв. с вкл. ДДС.
Продължителност на проекта: 22.04.2013 г. – 31.10.2013 г.

Посредством включените в проекта работи ще се прекрати образуването на локални замърсявания на посочените обекти в община Априлци.

Община Априлци призовава всички граждани и гости на общината да пазят детските съоръжения, за да може децата ни да се забавляват и играят безопасно.

 ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ В КВ.ВИДИМА Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)