Екопътеки

Дата на публикуване: 31.01.2014 08:21

Екопътека "Видимско пръскало"

                         
Екопътека „Видимско пръскало" е разположена южно от квартал Видима на гр. Априлци. Изгра­дена е от Дирекцията на Национален парк Централен Балкан като опознавателен туристи­чески маршрут, който запознава с парка и един от неговите резервати - Северен Джендем, Началото е от ВЕЦ Видима, трасето върви успоредно на река Пръскалска, като я пресича на 5 места на които са изградени мостове. Преминава през веков­на букова гора и отвежда до скални стени, от които се спуска 80-метровият водопад Видим­ско пръскало.
 
             

По маршрута се предлага интерпретативна програма, представяща животни, растения, гори, пасища и води в парка, както и акценти от местната история. Обособена е „Зелена класна стая" за запознаване на децата с обитателите на парка. Посетителската инфраструктура осигурява безопасно пребиваване - маршрутът е обозначен на терена, направени са 5 дървени моста над река Пръскалска и две погледни площадки - към реката и към Видимското пръскало. Преходът е с обща дължина -13.9 км.


Маршрут "Водните дупки"

Разположена южно от кв. Видима на гр. Априлци. Маршрутът започва от гр. Априлци, кв. Видима,  надясно от ВЕЦ до местността Мазането. От там се тръгва по пътеката за х. Плевен и след около 500м се стига до разклона при зимна и лятна пътека за хижата. На 20м над него се тръгва на ляво пресича се дере. Пътят продължава нагоре и достига до малка поляна. На около 20 м над полянката е разклона за х. Плевен и пещерата „Водните дупки”. Връщането до разклона за х. Плевен е по същия път. Има две посоки на движение през лятна пътека и зимна пътека.  Маршрутът предлага на посетителите образователна програма на теми - пещери, пещерни обитатели, резерват Северен Джендем и ландшафт.


Маршрутът предлага разходка в Национален парк „Централен Балкан" и един от неговите девет строги резервата - „Северен Джендем". Това е най-високо разположеният резерват в парка и съхранява уникален растителен и животински свят.
Основен акцент на интерпретативния маршрут е една от най-важните за прилепите пещери в България Водните дупки. Ще научите повече за пещерите и за тайните на живота в тях.


Преходът е с обща дължина -  13.90 км.
Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: