Занаяти

Дата на публикуване: 24.06.2014 21:00
      Занаятите в миналото в Новоселската котловина са били основния поминък на хората. Местното население се препитавало благодарение на уменията си в различните видове занаяти.
       Занаятчийството е имало фамилен характер, то се е прeдавало от баща на син и от син на внуци. Майсторите занаятчии и търговци са били много тясно свързани.
       Известна е в миналото Новоселската  дърворезбарска школа. И до ден днешен деца се учат на този занаят в училище, макар и само за показно, а не цялостно изучаване.
     В момента съществува Сдружение на народните занаяти в Община Априлци. Развити са: грънчарството, оръжейното майсторство, медникарството, дърворезбарството, тъкачеството и други. В читалище ” Светлина 1895 г.” - кв. Ново село във фоайето е разположена изложба-базар на произведения на занаятите от този край. В читалище” Бъдеще-1894 г. ”- кв. Острец също има изложба на произведения на местните занаяти.Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: