Допълнително споразумение към договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0190-C01, формуляр № BG05M9OP001-6.004-0110 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за продължаване срока на услугите с 6 месеца

Дата на публикуване: 23.05.2022 14:29

На 16.05.2022 г. Кметът на Община Априлци и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха допълнително споразумение към договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0190-C01, формуляр № BG05M9OP001-6.004-0110 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за продължаване срока на услугите с 6 месеца.

Цялата информация можете да прочетете ТУК


Наименование Брой тегления
Удължаване срока на договора.pdf 248 Изтегли документ с име "Удължаване срока на договора.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: