Заседания

Дата на публикуване: 08.09.2013 21:00
Архив на покани и протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2013 г.
Архив на покани и протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2014 г.

Архив на покани и протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2015 г.
 Архив на протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2016 г.
Архив на протоколи от заседания на Общински съвет - Априлци и Постоянните комисии към него за 2017 г.
                                                                                     
                                                                                       месец Януари 2023г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 17.01.2023г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 17.01.2023г.      
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 26.01.2023г. 

                                                                                     месец Декември 2022г.          
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 10.12.2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 10.12.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 16.12.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.12.2022г.     
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 22.12.2022г. 

                                                                                     месец Ноември 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 15.11.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 15.11.2022г.     
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 24.11.2022г. 

                                                                                    месец Oктомври 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.10.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.10.2022г.     
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 27.10.2022г. 

                                                                                    месец Септември 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.09.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.09.2022г.     
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 29.09.2022г.

                                                                                       месец Август 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 16.08.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.08.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 25.08.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 25.08.2022г.

                                                                                        месец Юли 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.07.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.07.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.07.2022г.

                                                                                        месец Юни 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.06.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.06.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.06.2022г.


                                                                                        месец Май 2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 17.05.2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 17.05.2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 17.05.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 17.05.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 17.05.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 26.05.2022г.

                                                                                      месец Aприл 2022г.
Протокол от съвместно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 07.04.2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 11.04.2022г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 19.04.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.04.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.04.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.04.2022г.

                                                                                      месец Март 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 22.03.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 22.03.2022г.

Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 31.03.2022г.

                                                                                  месец Февруари 2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 15.02.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 15.02.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия за противодействие на корупцията - 15.02.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 24.02.2022г.


                                                                                   месец Януари 2022г.                
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.01.2022г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.01.2022г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия за противодействие на корупцията - 18.01.2022г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 27.01.2022г.


                                                                                 месец Декември 2021г.                
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.12.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.12.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.12.2021г.

                                                
                                                                                  месец Ноември 2021г. 
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 12.11.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 16.11.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.11.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 25.11.2021г.
                                                                   
                                                                                  месец Октомври 2021г. 
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 19.10.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.10.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.10.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.10.2021г.

                                                                                  месец Септември 2021г. 
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 07.09.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.09.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.09.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.09.2021г.

                                                                                    месец Август 2021г. 
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.08.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.08.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 26.08.2021г.

                                                                                    месец Юли 2021г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 12.07.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.07.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.07.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 29.07.2021г.

                                                                                   месец Юни 2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 15.06.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 15.06.2021г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 15.06.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 24.06.2021г.

                                                                                   месец Май 2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.05.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.05.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 27.05.2021г.

                                                                                  месец Април 2021г.                                                   
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 20.04.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.04.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.04.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 29.04.2021г.

                                                                                  месец Март 2021г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 16.03.2021г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 16.03.2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.03.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 25.03.2021г.

                                                                              месец Февруари 2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 16.02.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.02.2021г.
Протокол от съвместно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки  и  Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.02.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 24.02.2021г.

                                                                                месец Януари 2021г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.01.2021г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.01.2021г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.01.2021г.

                                                                              месец Декември 2020г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 11.12.2020г.

Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци - 11.12.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.12.2020г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.12.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.12.2020г.

                                                                              месец Ноември 2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 17.11.2020г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 17.11.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 26.11.2020г.

                                                                             месец Октомври 2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.10.2020г.     
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.10.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 29.10.2020г.

                                                                            месец Септември 2020г.
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 15.09.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 15.09.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 15.09.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 24.09.2020г.

                                                                                месец Август 2020г.
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 07.08.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.08.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.08.2020г.
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 19.08.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 27.08.2020г.

                                                                                  месец Юли 2020г.                                                                                               
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.07.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.07.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.07.2020г.


                                                                                 месец Юни 2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 16.06.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 25.06.2020г.

                                                                                               месец Maй 2020г.                                                                                               
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 12.05.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 19.05.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 19.05.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 28.05.2020г.

                                                                                              месец Април 2020г.                                                                                               
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 21.04.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 21.04.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.04.2020г.


                                                                                                месец Март 2020г.                                                                                               
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 05.03.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 17.03.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 17.03.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 26.03.2020г.


                                                                                             месец Февруари
 2020г.                                                                                               
Протокол от извънредното заседание на ОбС - Априлци - 05.02.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 18.02.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 18.02.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 27.02.2020г.

                                                                                              месец
Януари
 2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 20.01.2020г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 20.01.2020г.
Протокол от съвместно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и  Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 27.01.2020г.
Протокол от редовното заседание на ОбС - Априлци - 30.01.2020г.


                                                                                            месец Декември 2019г.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 27.12.2019г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки - 17.12.2019г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност - 17.12.2019г.
                                                                                             месец Ноември 2019 г
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 28.11.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 19.11.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 19.11.2019 г.
Протокол от заседание на Временната комисия за изработване на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” за мандат 2019-2023 г. - проведено на 19.11.2019 г.
Протокол от заседание на Временната комисия за изработване на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” за мандат 2019-2023 г. - проведено на 11.11.2019 г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци, проведено на 11.11.2019 г.
Протокол от ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС - АПРИЛЦИ, МАНДАТ 2019-2023 година, проведено на 07.11.2019 г.
месец Октомври 2019 г.
месец Септември 2019 г.
месец Август 2019 г.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 29.08.2019 г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци, проведено на 15.08.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 20.08.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 20.08.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 26.08.2019 г.
месец Юли 2019 г.
месец Юни 2019 г.
месец Май 2019 г.
месец Април 2019 г.
месец Март 2019 г.
месец Февруари 2019 г.
месец Януари 2019 г.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 31.01.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 22.01.2019 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 22.01.2019 г.
Протокол от съвместно заседание на комисиите към ОбС - Априлци от 22.01.2019 г.
Протокол от извънредно заседание на ОбС - Априлци от 01.02.2019 г.

месец Декември 2018г.
месец Ноември 2018г.
Протокол от извъредно заседание на ОбС - Априлци от 05.11.2018 г., 13:30 ч.   
Протокол от извъредно заседание на ОбС - Априлци от
05.11.2018 г., 14:30 ч.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 29.11.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 20.11.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 20.11.2018 г. 


месец Октомври 2018г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия за противодействие на корупцията към ОбС Априлци от 25.10.2018 г.
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 25.10.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 16.10.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 16.10.2018 г.

месец Септември 2018г.

месец Август 2018г.
месец Юли 2018г.

  месец Юни 2018г.
ПОКАНА На основание чл. 23, ал.4, т.1 и чл. 25, т.2 и т. 4 от ЗМСМА свиквам заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към Общински съвет – Априлци на 19.06.2018г. /вторник/ от 13.30 часа в залата на ОбС 
ПОКАНА На основание чл. 23, ал.4, т.1 и чл. 25, т.2 и т. 4 от ЗМСМА свиквам заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност  към Общински съвет – Априлци на 19.06.2018г. /вторник/ от 14,00 часа в залата на ОбС 
Протокол от редовно заседание на ОбС - Априлци от 28.06.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, екология и околна среда, проведено на 19.06.2018 г.
Протокол от заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическо развитие, туризъм, евроинтеграция, проведено на 19.06.2018 г.


месец Май 2018 г.
месец Април 2018 г.
месец Март 2018 г
месец Февруари 2018 г.

Наименование Брой тегления
Протокол 64.pdf 5 Изтегли документ с име "Протокол 64.pdf"
Протокол ТСУ-17.01.23.pdf 7 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-17.01.23.pdf"
Протокол БФ-17.01.23.pdf 11 Изтегли документ с име "Протокол БФ-17.01.23.pdf"
Протокол 63.pdf 23 Изтегли документ с име "Протокол 63.pdf"
Протокол ТСУ--16.12.22Г..pdf 21 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ--16.12.22Г..pdf"
Протокол БФ-16.12.22г..pdf 21 Изтегли документ с име "Протокол БФ-16.12.22г..pdf"
Протокол БФ-16.12.22Г..pdf 33 Изтегли документ с име "Протокол БФ-16.12.22Г..pdf"
Протокол ТСУ-16.12.22г..pdf 28 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-16.12.22г..pdf"
Протокол 62.pdf 93 Изтегли документ с име "Протокол 62.pdf"
Протокол 61.pdf 44 Изтегли документ с име "Протокол 61.pdf"
Протокол 60.pdf 177 Изтегли документ с име "Протокол 60.pdf"
Протокол БФ-15.11.22г..pdf 53 Изтегли документ с име "Протокол БФ-15.11.22г..pdf"
Протокол ТСУ-15.11.22г..pdf 130 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-15.11.22г..pdf"
Протокол 59.pdf 137 Изтегли документ с име "Протокол 59.pdf"
Протокол БФ-18.10.22.pdf 87 Изтегли документ с име "Протокол БФ-18.10.22.pdf"
Протокол ТСУ-18.10.22.pdf 143 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-18.10.22.pdf"
Протокол 58.pdf 225 Изтегли документ с име "Протокол 58.pdf"
Протокол БФ-20.09.22г..pdf 581 Изтегли документ с име "Протокол БФ-20.09.22г..pdf"
Протокол ТСУ-20.09.22г..pdf 94 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-20.09.22г..pdf"
Протокол 57.pdf 132 Изтегли документ с име "Протокол 57.pdf"
Протокол ТСУ 2.pdf 359 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ 2.pdf"
Протокол БФ-16.08.22г..pdf 370 Изтегли документ с име "Протокол БФ-16.08.22г..pdf"
Протокол ТСУ-16.08.22г..pdf 798 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-16.08.22г..pdf"
Протокол 56.pdf 465 Изтегли документ с име "Протокол 56.pdf"
Протокол БФ-19.07.22г...pdf 539 Изтегли документ с име "Протокол БФ-19.07.22г...pdf"
Протокол ТСУ-19.07.22г..pdf 383 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-19.07.22г..pdf"
Протокол 56..pdf 511 Изтегли документ с име "Протокол 56..pdf"
Протокол 55.pdf 538 Изтегли документ с име "Протокол 55.pdf"
Протокол ТСУ - 21.06.2022г..pdf 626 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ - 21.06.2022г..pdf"
Протокол БФ-21.06.2022г..pdf 628 Изтегли документ с име "Протокол БФ-21.06.2022г..pdf"
Протокол 54.pdf 442 Изтегли документ с име "Протокол 54.pdf"
Протокол 52.pdf 703 Изтегли документ с име "Протокол 52.pdf"
Протокол БФ - 17.05.2022г..pdf 534 Изтегли документ с име "Протокол БФ - 17.05.2022г..pdf"
Протокол 53.pdf 660 Изтегли документ с име "Протокол 53.pdf"
Протокол 51.pdf 393 Изтегли документ с име "Протокол 51.pdf"
Протокол ТСУ-17.05.2022г..pdf 590 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-17.05.2022г..pdf"
Протокол 50 - 28.04.22г..pdf 752 Изтегли документ с име "Протокол 50 - 28.04.22г..pdf"
Протокол ТСУ - 19.04.2022г..pdf 954 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ - 19.04.2022г..pdf"
Протокол БФ - 19.04.2022г.docx.pdf 1052 Изтегли документ с име "Протокол БФ - 19.04.2022г.docx.pdf"
Протокол 49.pdf 948 Изтегли документ с име "Протокол 49.pdf"
Протокол 48.pdf 492 Изтегли документ с име "Протокол 48.pdf"
Протокол ТСУ + БФ 2022.pdf 920 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ + БФ 2022.pdf"
Протокол 47.pdf 1204 Изтегли документ с име "Протокол 47.pdf"
Протокол БФ-22.03.22.pdf 977 Изтегли документ с име "Протокол БФ-22.03.22.pdf"
Протокол ТСУ-22.03.22.pdf 901 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-22.03.22.pdf"
Протокол 46.pdf 1306 Изтегли документ с име "Протокол 46.pdf"
Протокол БФ-15.02.22.pdf 1088 Изтегли документ с име "Протокол БФ-15.02.22.pdf"
Протокол ПК-15.02.22.pdf 1237 Изтегли документ с име "Протокол ПК-15.02.22.pdf"
Протокол ТСУ-15.02.22.pdf 1527 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-15.02.22.pdf"
Протокол 45.pdf 1311 Изтегли документ с име "Протокол 45.pdf"
Протокол ТСУ-18.01.22.pdf 1158 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-18.01.22.pdf"
Протокол БФ-18.01.22.pdf 1322 Изтегли документ с име "Протокол БФ-18.01.22.pdf"
Протокол ПК-18.01.22.pdf 1167 Изтегли документ с име "Протокол ПК-18.01.22.pdf"
Протокол 44.pdf 1146 Изтегли документ с име "Протокол 44.pdf"
Протокол ТСУ-21.12.21г..pdf 1836 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-21.12.21г..pdf"
Протокол БФ-21.12.21г..pdf 1509 Изтегли документ с име "Протокол БФ-21.12.21г..pdf"
Протокол 43.docx 1055 Изтегли документ с име "Протокол 43.docx"
Протокол 42.pdf 979 Изтегли документ с име "Протокол 42.pdf"
Протокол БФ-16.11.21.pdf 1520 Изтегли документ с име "Протокол БФ-16.11.21.pdf"
Протокол ТСУ-16.11.21.pdf 939 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-16.11.21.pdf"
Протокол 41.pdf 1281 Изтегли документ с име "Протокол 41.pdf"
Протокол ТСУ-19.10.21.pdf 1382 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-19.10.21.pdf"
Протокол 40.pdf 1249 Изтегли документ с име "Протокол 40.pdf"
Протокол БФ-19.10.21.pdf 1320 Изтегли документ с име "Протокол БФ-19.10.21.pdf"
Протокол 39.pdf 1671 Изтегли документ с име "Протокол 39.pdf"
Протокол БФ-21.09.21.pdf 1187 Изтегли документ с име "Протокол БФ-21.09.21.pdf"
Протокол ТСУ-21.09.21.pdf 896 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-21.09.21.pdf"
Протокол 38.pdf 1393 Изтегли документ с име "Протокол 38.pdf"
Протокол 37...pdf 1554 Изтегли документ с име "Протокол 37...pdf"
Протокол 37.pdf 1448 Изтегли документ с име "Протокол 37.pdf"
Протокол БФ-18.08.21 (2).pdf 1478 Изтегли документ с име "Протокол БФ-18.08.21 (2).pdf"
Протокол ТСУ-18.08.21 (1).pdf 1079 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-18.08.21 (1).pdf"
Протокол 36.pdf 1769 Изтегли документ с име "Протокол 36.pdf"
Протокол БФ-20.07.21г.pdf 1239 Изтегли документ с име "Протокол БФ-20.07.21г.pdf"
Протокол ТСУ-20.07.21г.pdf 1311 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-20.07.21г.pdf"
Протокол 35.pdf 955 Изтегли документ с име "Протокол 35.pdf"
Протокол 34.pdf 1698 Изтегли документ с име "Протокол 34.pdf"
Протокол БФ-15.06.21.pdf 2321 Изтегли документ с име "Протокол БФ-15.06.21.pdf"
Протокол 33.pdf 1655 Изтегли документ с име "Протокол 33.pdf"
Протокол ТСУ-15.06.21.pdf 2272 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ-15.06.21.pdf"
Протокол 32.pdf 1219 Изтегли документ с име "Протокол 32.pdf"
Protkolo BF - 18.05.21.pdf 1913 Изтегли документ с име "Protkolo BF - 18.05.21.pdf"
Protokol TSU-18.05.21.pdf 1698 Изтегли документ с име "Protokol TSU-18.05.21.pdf"
Протокол 31..pdf 1384 Изтегли документ с име "Протокол 31..pdf"
Протокол 31.docx 1524 Изтегли документ с име "Протокол 31.docx"
Protokol BF - 20.04.21.pdf 1899 Изтегли документ с име "Protokol BF - 20.04.21.pdf"
Protokol TSU - 20.04.21.pdf 1814 Изтегли документ с име "Protokol TSU - 20.04.21.pdf"
Протокол 30.pdf 2211 Изтегли документ с име "Протокол 30.pdf"
Протокол 29.docx 1528 Изтегли документ с име "Протокол 29.docx"
Протокол ТСУ.docx 1910 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ.docx"
Протокол 28.docx 2017 Изтегли документ с име "Протокол 28.docx"
Протокол 27.docx 2055 Изтегли документ с име "Протокол 27.docx"
Протокол 26.pdf 1956 Изтегли документ с име "Протокол 26.pdf"
Protokol TSU-16.02.21.pdf 2332 Изтегли документ с име "Protokol TSU-16.02.21.pdf"
Protokol BF+TSU 16.02.21.pdf 1680 Изтегли документ с име "Protokol BF+TSU 16.02.21.pdf"
Protokol BF-16.02.21.pdf 2037 Изтегли документ с име "Protokol BF-16.02.21.pdf"
Протокол 25.pdf 1442 Изтегли документ с име "Протокол 25.pdf"
Protokol TSU.19.01.21.pdf 1783 Изтегли документ с име "Protokol TSU.19.01.21.pdf"
Protokol BF.19.01.21.pdf 1846 Изтегли документ с име "Protokol BF.19.01.21.pdf"
Protokol TSU.pdf 1404 Изтегли документ с име "Protokol TSU.pdf"
Protokol BF.pdf 2529 Изтегли документ с име "Protokol BF.pdf"
Протокол 24.docx 1880 Изтегли документ с име "Протокол 24.docx"
Protokol TSU.pdf 2018 Изтегли документ с име "Protokol TSU.pdf"
Protokol BF.pdf 2686 Изтегли документ с име "Protokol BF.pdf"
Protokol 22.pdf 1703 Изтегли документ с име "Protokol 22.pdf"
Protokol 23.pdf 2426 Изтегли документ с име "Protokol 23.pdf"
Протокол ТСУ.pdf 2159 Изтегли документ с име "Протокол ТСУ.pdf"
Протокол БФ.pdf 1905 Изтегли документ с име "Протокол БФ.pdf"
Протокол 21.pdf 1743 Изтегли документ с име "Протокол 21.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: